İZMET STANDART TABLOSU
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                      ÇELTİK  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
Yapı Kullanım izin Belgesi
1- Toprak Vizesi,
2- Temel Vizesi,
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
 
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
14- Telefon Ankastre Vizesi,
15- Çeltik Belediyesinden Numarataj Yazısı,
16 -Sığınak Raporu
17- İş bitirme Tutanağı
18- Harç ve Ücretler
19- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
20- Çeltik Belediyesi Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
21- İskân Dilekçesi
1 Saat
2
Çap
1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
1 Saat
3
Kuşat Ruhsat işleri
1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
1 Saat
4
Cenaze, Defin
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
15 Dakika
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
1-  Başvuru dilekçesi
2- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ikamet belgeli
3- Mal varlığı araştırması
4-  Askerlik belgesi ayrıntılı (Askerlik şubesinden)
5- 2 Adet fotoğraf (Başvuru sahibi için)
6- Nüfus cüzdanı
1 Hafta
6
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
1 Saat
7
İhale işlemleri
2886 sayılı kanun ve 4734 sayılı kanunlarda gerekli belgeler.
Kanunda belirtilen süreler
8
Gelir tahsili işlemleri
İnşaat ruhsat harçları için harç hesap dokümanı  (Belediye Fen İşlerinden)
10 Dakika
9
Giderlerin ödenmesi (Nakit durumunun müsait olması durumunda)
1- Tüzel Kişilerde vekaletname veya imza sirküsü
2- Fatura
3- Malzeme alım fişi
4- Maliye borcu yoktur belgesi
 
 
1 Saat
10
Ölçü ve ayar işleri (Görevli Memur geldiği ve ilan olduğu  zaman)
1- Ölçü ayar  beyanı formu
2- Harç  tahsil fişi
1 Saat
11
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
2.ve 3. sınıf GSM için ruhsat başvuru beyan formu ve formda belirtilen evraklar 
1 Saat
12
Gıda Sicil Belgesi
2.ve 3. sınıf GSM ruhsatı ve başvuru dilekçesi
1 Saat
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığ
 
BELEDİYE
Belediyemizin Tarihi
Belediye Başkanları
Hizmet Standardı
İmar Planı
Projeler
İhaleler
BİZİ TAKİP EDİN